Styret

Tittel Navn E-post Tlf
Leder - turansvarlig Hilde Håkensmoen hakensmoen@gmail.com 99 04 25 73
 Nestleder Turid Nordbye turnor11@hotmail.com 48 24 31 12
Sekretær Ingrid Gjeterud gjeting@msn.com 40 45 12 90
Styremedlem - Stiansvarlig Knut Sandberg knsandbe@gmail.com 90 76 49 53
Styremedlem - Hytteansvarlig Karin Lystad karin.lystad@hotmail.com 46 83 15 47
Styremedlem - kommunikasjon Katinka S. Eriksen katinka@vaktmestertjenesten.no 91 83 93 22
Styremedlem Erik Helgesen erik.helgesen@eidsiva.no 95 98 12 92
Varamedlem Liv Sand Mellem lii-mell@online.no 97 11 97 12
Varamedlem Jalal Rezagoli j.hanisi@yahoo.com 46 58 40 17