Årsmøte DNT Finnskogen og Omegn - Solør

Arrangement

Dato
16. mars kl. 19:00 - 21:00
Passer for
Alle
Turtyper
Arrangement, Medlemsmøte, Årsmøte
Arrangør
DNT Finnskogen og Omegn - Solør

UTSETTELSE AV ÅRSMØTET - NY DATO 16.03.2021 (grunnet COVID19 retningslinjer)

Det ønskes velkommen til årsmøte i DNT Finnskogen og Omegn - Solør

Medlemmer som har postadresse i Grue, Åsnes eller Våler og har betalt kontingent for 2021 har stemmerett.
Saker som ønskes behandlet må være styret i hende seinest 24. januar og forslag kan sendes på e-post til hakensmoen@gmail.com

Vi får et lite foredrag ved Lars Wilhelmsen med tema «Fra Helveteskjelda til Rottneros, Rotnas ferd fra kilde til utløp», og det blir enkel servering.

Grunnet usikkerhet rundt COVID19 ønsker, vi påmelding via våre hjemmesider. Evt på mail finnskogen@dnt.no eller telefon 90061195.


Sted: Skaslien Gjestgiveri i Grue
Adresse: Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær

Saksliste:

  1. Godkjenne innkalling og saksliste
  2. Velge møteleder
  3. Velge referent og to til å underskrive protokoll
  4. Behandle årsmelding
  5. Legge frem lokallagets del av totale regnskap til DNT FO
  6. Behandle aktivitetsplan for kommende år
  7. Behandle budsjett for kommende år
  8. Behandle innkomne forslag
  9. Velge styre og valgkomite

Det tas forbehold om endringer, da vi alltid vil følge Covid-19 retningslinjer.

Kontaktinformasjon: